I Borås, i Västergötland, säger man sytlig som betyder ungefär detsamma som äcklig.