I Borås, i Västergötland, säger man kilig, vilket betyder tråkig.