I Göteborg säger man inkiett om någon som är angelägen.
Exempel: ”Värst vad du var inkiett”