Om någon är onaskeli på Tåsjömål (en dialekt i Ångermanland) så är man kraftigt frånstötande.