Verdandi korrektur & översättning erbjuder tjänster inom korrekturläsning, språkgranskning och översättningar till företag, privatpersoner och organisationer.

KORREKTURLÄSNING OCH SPRÅKGRANSKNING

Jag korrekturläser och språkgranskar texter, rättar fel samt föreslår möjliga förändringar och förbättringar. Jag går igenom grammatik, stavning, ordval, tydlighet, interpunktion och ser till att din text har samma stil rakt igenom. Textgranskning kan göras på svenska och/eller engelska.

För textgranskning erbjuds studentrabatt.

För möjliga nya klienter erbjuder Verdandi korrektur & översättning en provkorrektur på fem a4-sidor. Detta erbjudande gäller inte tjänster vid studentrabatt.

LEKTÖRSLÄSNING ”TEST”

Tjänsten kallas detta p.g.a. att den är helt ny och jag är ovan som lektör.

I lektörsläsning ingår kommentarer i den genomlästa texten om sådant som är bra och/eller dåligt ur läsarens synvinkel. Finns det något som fattas? Säger texten emot sig själv? Upprepar den sig? Det är sådant ni får veta. Det ingår ingen grammatikkontroll på detaljnivå men det kommer informeras ifall det är många grammatiska fel i texten.

Det ingår också en kortare text med sammanfattande kommentarer över helheten, eller större kommentarer som tar sig bättre utanför marginalen.

Om ni har specifika frågor ni vill ha reda på är det bra om ni också skriver ner dem så vet jag att det är något att tänka över lite extra.

För möjliga nya klienter erbjuder Verdandi korrektur & översättning en provlektörsläsning på fem a4-sidor.

Jag tar mig rätten av avvisa manus när som helst under tjänsten.

ÖVERSÄTTNING

Jag kan översätta mellan följande språk:
• Svenska till engelska (brittisk)
• Svenska till engelska (amerikansk)
• Engelska (brittisk) till svenska
• Engelska (amerikansk) till svenska
• Norska till svenska
• Danska till svenska

För möjliga nya klienter erbjuder jag en provöversättning på två a4-sidor.

BESTÄLLNING

För mer information eller för att beställa en tjänst, mejla till: kontakt [at] verdandikorrektur.se.