Verdandi korrektur & översättning erbjuder tjänster inom korrekturläsning, språkgranskning och översättningar till företag, privatpersoner och organisationer.

KORREKTURLÄSNING OCH SPRÅKGRANSKNING

Jag korrekturläser och språkgranskar texter, rättar fel samt föreslår möjliga förändringar och förbättringar. Jag går igenom grammatik, stavning, ordval, tydlighet, interpunktion och ser till att din text har samma stil rakt igenom. Textgranskning kan göras på svenska och/eller engelska.

För möjliga nya klienter erbjuder Verdandi korrektur & översättning en provkorrektur á fem a4-sidor.

ÖVERSÄTTNING

Jag kan översätta mellan följande språk:
• Svenska till engelska (brittisk)
• Svenska till engelska (amerikansk)
• Engelska (brittisk) till svenska
• Engelska (amerikansk) till svenska
• Norska till svenska
• Danska till svenska

För möjliga nya klienter erbjuder jag en provöversättning på två a4-sidor.

Ljudboksinläsning

Via Whip Media kan jag hyras in som inläsare till din ljudbok.
Här kan du lyssna på mitt röstprov. Jag ser fram emot att läsa in just din bok!

Jag har ljudutrustning hemma och kan ge dig ett personligt röstprov samt även bokas privat för inläsning.

BESTÄLLNING

För mer information eller för att beställa en tjänst, mejla till: kontakt [at] verdandikorrektur.se.