Nedan staplas, i bokstavsordning, de olika kurser jag läst på eftergymnasial nivå för att kunna styrka min kompetens inom olika kunskapsområden.

Allmän musiklära
Allmänt utbildningsområde I
AUO Pedagogiskt arbete,
Läraren och lärarens arbete
Externredovisning
Forntid i norr
Fornnordisk religion
Främre Orientens äldre kulturer
Genusvetenskap A
Historia AB för lärarprogrammet
Historia C (22,5 av 30hp, en muntlig tentamen ogjord)
Indiska religioner: grundkurs
Kalkylering och budgetering
Keltisk historia och kultur
Kreativt skrivande
Kvinnohistoria
Låtskrivningens grunder G1N
Läraren och kunskapen
Läraren och undervisningen
Magi, religion och ritual
Marknadsföring
Myt, magi och ockultism
Organisation och beteende
Religionshistoria B1
Religionsvetenskap A
Religionsvetenskap för lärare
Religionshistoria och etik (15 av 30 hp – C-uppsats kvar)
Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A