Var visar på befintlighet. Svaret blir här/där.
Vart visar på riktning. Svaret blir hit/dit.

Alltså:
Var bor du? Här
Vart flyttar du? Dit