När vi pratar säger vi ofta ”våran bil” och så vidare och det är okej, i tal.

När vi skriver är det inte korrekt att använda våran utan det är vår som är korrekt. Både för årstiden och ägandeskapet.