Det är, enligt SAOL, godkänt att använda båda stavningarna.

Alltså: både rullator och rollator är rätt, bara man håller sig till en stavning i samma dokument.