Det finns många ord i svenskan som kan skrivas på flera olika sätt. Det här är ett av dem. Här är det viktigast att man håller sig till att skriva på ett sätt i samma text.

Alltså kan du skriva både över huvud taget och överhuvudtaget.