Det heter omständlig, vilket man kan tycka är konstigt eftersom svenskan inte har ett ord som heter ”ständlig”, men det är ett låneord från tyskans umständlich som då blivit omständlig. (källa: http://www.dn.se/kultur-noje/omstandighet-kring-omstandlig/)

Omständighet finns i svenskan, men inte ordet omständig.