När vi talar med varandra använder vi ofta oss av medans men i skrift är det inte korrekt att använda
utan när du skriver ska du använda dig av medan.

Alltså: medans är talspråk
medan använder du i skrift.