När vi pratar med varandra är det ofta vi säger ”eran bil”, och det är okej, talspråksmässigt.

När vi skriver däremot, är det bara er som är korrekt, inte eran (om vi inte skriver om en bestämd tidsperiod förstås).