I fallet med enda och ända så är det kontexten runt ordet som bestämmer om det är rättstavat eller inte.

Enda använder vi när vi vill sätta något som exklusivt – som ”Du är den enda för mig.”

Ända har istället med slut eller avslut att göra – ”Allting har en ända men korven den har två.”

Det är ju också så att ända kan betyda ännu fler saker. Dels kan vi säga ”Jag hann springa ända hit innan du hann ikapp mig”, men det är också en synonym för en bakdel.

Det sistnämnda gör ju att det lätt kan bli lite konstigt om man väljer fel stavning.